Nieuws over thematiek en activiteiten van het lectoraat Online versie
Windesheim Flevoland
Jaargang 1 april 2019
Twitter   Facebook   Linkedin   Linkedin
Leraar met kinderen in de klas
Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 
Gesprek lector Hanno van Keulen en Designathon 8 mei
In 2018 is er een convenant ondertekend door meerdere gemeenten en bestuurders in het basisonderwijs in onze regio: ‘Flevoland kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren’. Ook Windesheim Flevoland heeft dat convenant ondertekend en uitgesproken zich hiervoor in te spannen. In deze nieuwsbrief van het lectoraat vertellen we je hier meer over. Een initiatief dat hieruit voortvloeit is bijvoorbeeld een post-hbo-leergang die vanaf september van start gaat. Daarnaast nodigen we je graag uit voor een Designathon op 8 mei 2019.

Met vriendelijke groet namens het hele team, dr. Hanno van Keulen
Hanno van Keulen
Je kunt meer lezen over het lectoraat op onze website
 


Onze lector over meer onderzoekend en ontwerpend leren in Flevoland
In 2018 tekenden gemeenten en bestuurders in het basisonderwijs het convenant: ‘Flevoland kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren’. Hiertoe behoorde ook Windesheim Flevoland. Hoe staat het inmiddels met plannen vanuit de hogeschool om dit thema op de kaart te zetten?

Lector Hanno van Keulen over de stand van zaken: 'het versterken van Wetenschap & Technologie (W&T), in de vorm van onderzoekend en ontwerpend leren, is een hele opgave voor het funderend onderwijs. We hebben uitgesproken dat ‘techniek’ niet een extra vak is dat er bijkomt – dat het geen extra belasting mag zijn – maar dat het juist moet bijdragen aan andere doelstellingen.

Dat betekent dat je W&T moet integreren met andere vakken. Een vak dat hier heel geschikt voor is, is taal. Als leerkrachten de W&T-lessen weten te gebruiken voor het bereiken van taaldoelen, dan zijn we op de goede weg. Wij vinden dit een belangrijk thema, omdat er veel kinderen in Flevoland zijn met taalachterstanden, en wij denken dat goed W&T-onderwijs kan bijdragen aan taalontwikkeling.'
kkkkk
  Lees het volledige interview en maak ook kennis met onze nieuwe post-hbo-leergang
 
 
Designathon op 8 mei 
Je werkt in gemixte designgroepen aan het maken van een klanksculptuur van gerecyclede materialen. 
 
Download flyer over Designathon
 
Onderzoek uitgelicht
Associate lector dr. Loes van Wessum onderzoekt welke leiderschapspraktijken bijdragen aan het leren van leraren.
 
Lees meer over onze associate lector
 
 
Windesheim zet kennis in werking