Nieuws over thematiek en activiteiten van het lectoraat Online versie
Windesheim Flevoland
Jaargang 1 september 2018
Twitter   Facebook   Linkedin   Linkedin
Leraar met kinderen in de klas
Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 
Van het project RoboWise tot W&T-café
Wij zijn verheugd te melden dat we van start gaan met een onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. In dit project onderzoeken we het gebruik van sociale robots in het primair onderwijs ten behoeve van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Daarnaast nodigen wij u graag uit voor het Wetenschap- & Techniekcafé met dit keer een workshop over hoe je in de klas je eigen geur ontwerpt.

Met vriendelijke groet namens het hele team,
Dr. Hanno van Keulen
Hanno van Keulen
U kunt ook meer lezen over het lectoraat op onze website
 


RoboWise gaat van start
Begin september heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in de subsidieronde 'Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek’ een onderzoeksvoorstel gehonoreerd vanuit het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, dat was ingediend door lector dr. Hanno van Keulen:

RoboWise: An investigation into the use of social robotics in primary education for developing technological and social skills in children with an autism spectrum disorder (ASD)

Het betreft een 3-jarig onderzoeksproject met een budget van € 500.000. In het project werkt Windesheim Flevoland samen in een consortium met de onderzoeksgroep Educatie en Pedagogiek van prof. dr. Paul Leseman van de Universiteit Utrecht en 3 organisaties voor speciaal basisonderwijs: Eduvier (Almere en Lelystad), Bosch en Duin (Houten en Bilthoven) en De Evenaar (Nieuwegein).

Meisje met robotNRO heeft het voorstel gekwalificeerd als 'zeer goed’ en stelt: “Deze studie onderzoekt of en hoe het gebruik van robotica (specifiek sociale robots) in het primair onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van technische en sociale vaardigheden van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), en hoe robotica structureel en effectief  kan worden geïntegreerd in curricula, inclusief de voorwaarden voor professionaliseren van leerkrachten. De beoordelingscommissie geeft aan dat het een in de  praktijk breed gedragen en breed opgezet onderzoek  betreft, waarin duidelijk ieders expertise goed wordt benut. Zij ziet het gebruik van robots in de klas als actueel onderwerp en vindt het onderzoeksvoorstel erg innovatief. De commissie waardeert het verkennende karakter van de studie en vindt het probleem goed beschreven. De commissie is erg enthousiast over de kwaliteit van het consortium. De commissie constateert dat zowel praktische als wetenschappelijke expertise ruim aanwezig is en ziet dit consortium als ideaal team om het voorgestelde project uit te voeren.”

In de hele call zijn 27 projecten gehonoreerd, waarvan 4 uit het hbo (de rest is voor de universiteiten), dus we mogen trots zijn!

  Lees meer over de subsidieronde en dit onderzoeksvoorstel
 
 
W&T-café “Hoe ruikt techniek?”
 
Meld u hier aan voor het W&T-café

Het Wetenschap- & Techniekcafé laat leerkrachten uit het basisonderwijs zien hoe breed techniek is en met welke aspecten zij praktisch aan de slag kunnen in hun eigen klas.

Techniek speelt een rol in alle domeinen van het leven, dus ook de persoonlijke verzorging. Daar sluit de workshop van 3 oktober bij aan: deelnemers leren een eigen geur te ontwerpen. Speciaal voor juffen, maar meesters zijn ook welkom!

Wanneer: 3 oktober, 13.30 tot 17.30 
Locatie: Lelystad, boerderij Boerkok
Kosten: kosteloos


Boek leidinggeven aan een lerende school
     
 
Boek
Leiderschap is belangrijker dan ooit 
Het boek Leiding geven aan een lerende school. Welke vragen heb je vandaag gesteld werd op donderdag 20 september gepresenteerd op ons goedbezochte symposium, georganiseerd door het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding in Almere. Petra van Haren, voorzitter van AVS, Algemene Vereniging van Schoolleiders, nam een exemplaar van het boek in ontvangst:

"Leiderschap is belangrijker dan ooit. En dan komt er een boek uit waarin in het eerste deel casussen staan die lezen als een roman en waarvan je als schoolleider denkt: ‘dit gaat over mij’. In het tweede deel van het boek zitten antwoorden en modellen die je vertellen: zo kan ik leiding geven aan een lerende school. We hebben hier een boek dat onze handelingsverlegenheid voor een groot deel kan ondervangen. Ik vind het een mooi boek: alle schoolleiders kunnen hier iets mee."

  Het boek kan hier besteld worden  
 
Windesheim zet kennis in werking