Nieuws over thematiek en activiteiten van het lectoraat Online versie
Windesheim Flevoland
Jaargang 1 mei 2018
Twitter   Facebook   Linkedin   Linkedin
Leraar met kinderen in de klas
Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 
  Goed nieuws!
Het college van bestuur van hogeschool Windesheim heeft besloten ons lectoraat met vier jaar te verlengen. Het college schrijft: “Het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding heeft onder leiding van lector Hanno van Keulen goede resultaten geboekt in de regio Flevoland en daarbuiten. Naar verwachting is de thematiek van het lectoraat ook de komende vier jaar zeer relevant voor Windesheim, Windesheim Flevoland, de regio en al haar stakeholders.” Dat is goed nieuws en een goede reden om u te informeren over onze thematiek en activiteiten. 
U kunt ook meer lezen over het lectoraat op onze website
 

Wat werkt en waarom werkt het?
Hanno van KeulenOns vertrekpunt is ‘de rijke leeromgeving’. Iedereen, van jong tot oud, ontwikkelt zich het best in een omgeving die interessant, uitnodigend, veilig, belonend en uitdagend is. ‘Rijke leeromgevingen’ vind je niet alleen in scholen en de opvang, maar ook in de natuur, het bedrijfsleven, de schouwburg, de infrastructuur: als je er maar oog voor hebt en alle kansen voor leren en ontwikkelen goed weet te benutten. Hier komt veel professionaliteit bij kijken. Het gaat om de juiste inhoud en vorm van activiteiten. Het gaat om vaardigheden voor ontwerpen, begeleiden en differentiëren. Het gaat om steunen, sturen en verantwoordelijkheid nemen. Voor het lectoraat betekent het ook onderzoek doen naar wat werkt en waarom het werkt, zodat we de studenten van Windesheim Flevoland nog beter kunnen opleiden, en onze partners in het werkveld nog beter kunnen ondersteunen met de continue verbetering van hun primaire processen.

Het is een eer om lector te zijn bij hogeschool Windesheim Flevoland. Ik zie het als mijn taak om het netwerk op te bouwen en te onderhouden, om samen met partners in de omgeving innovatieve projecten uit te denken én deze projecten uit te voeren met docent-onderzoekers van de opleidingen van Windesheim Flevoland, zodat zowel de opleidingen als het werkveld steeds beter worden.

Dr. Hanno van Keulen,
lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 
 
Symposium 20 september
 
Meer informatie over het symposium
Op 20 september 2018 organiseert het lectoraat het symposium Leidinggeven aan een lerende school. Een aantal sprekers gaat nader in op het leren van de leraar, de rolneming van leraren als teacher leaders en de rol van de schoolleider en de bestuurder.

Deelnemers ontvangen een exemplaar van het nieuwe boek Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb jij vandaag gesteld? dat associate lector Loes van Wessum schreef samen met Ingrid Verheggen. 
Boek leidinggeven aan een lerende school
     
 
Staren naar leeg schoolbord
Lesson Study en gedrag
Vanuit het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding willen we ons gaan richten op Lesson Study en gedrag. Lesson Study is een krachtige werkwijze voor het versterken van lessen. Lourens van der Leij en Mariska Kloppenburg van bureau 'Bijzonder Jij' willen samen met leraren gedragsvraagstukken in de klas of school gaan ontwerpen. 
  Lees meer over Lesson Study en gedrag
 
Een aantal docent-onderzoekers stelt zich aan u voor
Dr. Loes van Wessum
Marlies Aldewereld MA
Mariska Venema MLI
Drs. Saskia van Oenen
Conny Boendermaker, docent Nederlands/psycholinguïst
Femke Wubbels-Beuting
Drs. Lourens van der Leij
Brigitte Toes
 
Loes van Wessum
Dr. Loes van Wessum
Samen met scholen en schoolbesturen ondersteunt, stimuleert en onderzoekt dr. L. (Loes) van Wessum (associate lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding) de ontwikkeling van leraren en schoolleiders als onderzoekers en ontwerpers van leerprocessen. Haar kennis over leidinggeven aan leerprocessen heeft Loes onlangs samen met Ingrid Verheggen beschreven in een recent verschenen boek: Loes van Wessum & Ingrid Verheggen (2018). Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb jij vandaag gesteld? Gompel & Svacina.
  Lees meer
 
Marlies Aldewereld
Marlies Aldewereld MA
In het najaar start ik met mijn promotieonderzoek De relatie tussen taal en programmeren. Programmeren doe je door het schrijven van codes in een bepaalde programmeertaal. In dit onderzoek ga ik op zoek naar overeenkomsten tussen taal- en programmeervaardigheid. Doel is dat we de inzichten benutten om hiermee het programmeeronderwijs te verbeteren, zodat we dit betekenisvol en geïntegreerd met taalonderwijs kunnen inbedden in het basisschoolprogramma.
  Lees meer
 
Mariska Venema
Mariska Venema MLI
Naast hogeschooldocent bij de Pabo is Mariska werkzaam als onderzoeker en projectleider. Haar aandachtsgebieden zijn het jonge kind, interactie en spel en motoriek. Het onderzoeksproject Leren van Spel dat zij als projectleider leidt, richt zich op professionals werkzaam in de kinderopvang, peuterspeelzaal en onderbouw van de basisschool. Samen met hen worden spelsituaties ontworpen waarin zelfsturing en ontwikkeling van onder meer taal- en rekendoelen centraal staan.
  Lees meer
 
Saskia van Oenen
Drs. Saskia van Oenen
Vanuit haar achtergrond als onderwijspedagoog is Saskia op dit moment de verbindingspersoon met het lectoraat Robotica van Windesheim Flevoland. Vanuit de combinatie van beide lectoraten werkt zij aan de voorbereiding en uitvoering van projecten met scholen. In die projecten exploreren onderzoekers samen met leerkrachten hoe het werken met robotica een bijdrage kan leveren aan het bereiken van traditionele en nieuwe onderwijsdoelen in zowel het regulier als speciaal onderwijs.
  Lees meer
 
Conny Boendermaker
Conny Boendermaker
Conny Boendermaker is docent Nederlands en psycholinguïst. Binnen het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland houdt Conny zich als docent-onderzoeker bezig met de verbinding tussen onderzoekend en ontwerpend leren en taal en lezen. Daarnaast participeert Conny in het onderzoek Leren van Spel, waarin het leren van het jonge kind centraal staat. 
  Lees meer
 
Femke Wubbels-Beuting
Femke Wubbels-Beuting
Femke Wubbels-Beuting is werkzaam als docent beeldende vorming bij de Pabo van Windesheim Flevoland. Binnen het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland richt Femke Wubbels-Beuting zich onder meer op praktijkgericht onderzoek naar de verbeeldingskracht op het snijvlak van kunst en techniekeducatie.
  Lees meer
 
Lourens van der Leij
Drs. Lourens van der Leij
Binnen het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding houdt Lourens van der Leij zich bezig met onder meer de coördinatie van diverse projecten, relatiebeheer en bedrijfsvoering. Vanuit zijn onderwijsachtergrond en werkervaring gaat zijn belangstelling uit naar leren en gedrag van leerlingen en naar het thema leraren en schoolontwikkeling.
  Lees meer
 
Brigitte Toes
Brigitte Toes
Brigitte Toes is managementassistent van de vier lectoraten van Windesheim Flevoland, naast het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding zijn dat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Nieuwe Arbeidsverhoudingen en Robotica. Voor dit lectoraat organiseert Brigitte onder meer kennisbijeenkomsten, zorgt ze ervoor dat de agenda en de mailbox van Hanno van Keulen op orde blijft en ondersteunt zij de hierboven genoemde docent-onderzoekers.
  Lees meer
 
Windesheim zet kennis in werking